Floppi

Kaksi kasinoiden korttipeleistä suosituinta ovat toistensa sukulaispelit Texas Hold’em sekä Omaha Hold’em. Molemmissa peleissä jokainen jako jakautuu floppia edeltävään osaan, floppiin sekä flopin jälkeiseen osaan. Mitä flopilla näissä peleissä tarkoitetaan, ja mitä uuden pelaajan on siitä tiedettävä?

Molemmat pelit ovat perusidealtaan samankaltaisia. Molemmissa jaetaan sekä pelaajien henkilökohtaiset ja pimeät taskukortit, minkä lisäksi pöydälle jaetaan avoimena yhteisiä kortteja. Ero pelien välillä on taskukorttien määrässä. Texas Hold’emissa paras käsi pyritään löytämään yhteensä seitsemää korttia käyttäen, kun taas Omahassa taskukortteja jaetaan kahden sijaan neljä. Näin käden muodostamiseen käytetään yhdeksää korttia.

Floppi – yhteiset kortit esiin

Ytimekkäästi sanottuna floppi tai flop -vaihde tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin pelin jakaja kääntää pöydän yhteisistä korteista kolme ensimmäistä esiin. Tämä tapahtuu sokkopanosten asettamisen sekä ensimmäisen panostuskierroksen jälkeen.

Floppi on merkittävässä roolissa kyseisissä peleissä, sillä sen jälkeen pelaajille usein valkenee heidän kätensä todellinen taso. Kokeneet pelaajat osaavat tietenkin tunnistaa jo taskukorteista potentiaaliset hyvät ja huonot kädet. Kolmen avoimen kortin näkeminen on kuitenkin myös heille käänteentekevä hetki pelissä.

Floppi saattaa terminä sekoittua helposti englanninkieliseen fold-termiin. Pokeritermeihin kannattaa perehtyä ennen pelaamisen aloittamista.

Pre flop -vaihde

Floppia edeltävää osaa pelissä kutsutaan yleisesti pre flop vaihteeksi. Tämä on erityisen merkittävä Texas Hold’emissa, sillä siinä taskukortteja jaetaan vain kaksi. Koska käsien muodostaminen kahden kortin perusteella on vaikeampaa kuin Omahassa, jossa kortteja jaetaan neljä, Texas Hold’emissa floppia edeltävän vaihteen merkitys korostuu. Kippaaminen on yleistä, eikä suuria panostuksia juurikaan nähdä. Omahassa sen sijaan neljän kortin perusteella on mahdollista tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä oman käden tasosta sekä panostaa sen mukaisesti.

Flopin jälkeen

Kun ensimmäiset yhteiset kortit on flopin myötä käännetty, oman käden analysointi ja panostaminen alkavat toden teolla. Texas Hold’emissa kippaamisen todennäköisyys flopin jälkeen on suurempi kuin Omahassa, sillä kortteja on käytössä vähemmän. Omahassa pelin painopiste sijoittuu Texas Hold’emia enemmän flopin jälkeiseen vaiheeseen, sillä neljä korttia mahdollistaa useita käsiä pelin jokaisessa vaiheessa.